Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Kıymetli Paydaşlarımız,

Küresel ekonomi, farklı coğrafyalarda ortaya çıkan jeopolitik risklere karşın 2017 yılında %3,6 seviyesinde büyüme performansıyla ılımlı gelişim seyrini korumuştur. 2008 finansal kriziyle beraber ciddi bir sarsıntı yaşayan küresel ekonominin yapısal bir reforma gerek kalmaksızın yeniden büyüme rotasına girmesi uluslararası finans piyasası çevreleri nezdinde olumlu karşılanmış, uluslararası ticaret önemli ölçüde canlanmıştır.

ABD’de büyümenin beklentilerin altında gerçekleşeceği tahmin edilirken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişleme politikalarıyla yeniden büyüme ivmesi yakalayan Avro Bölgesi ise gelişmiş ekonomilerin büyüme performansında itici güç olmuştur. Gelişmiş ekonomiler, Brexit sürecinin olumsuz etkilerine rağmen 2017’de %2,2 seviyesinde büyüme yakalamayı başarmıştır.

Dengeli büyüme stratejisiyle 2017 yılında %6,6 seviyesinde büyüme yakalayan Çin ise, Hindistan ile beraber gelişmekte olan ekonomilerin büyüme performansına öncülük etmiştir.

OECD Ülkeleri Arasında En Yüksek Büyüme Performansı
Türkiye ekonomisi, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin olumsuz etkilerinin yanı sıra komşu ülkelerdeki jeopolitik risklerin olumsuz etkileriyle boğuşarak girdiği 2017 yılını büyük bir başarı hikâyesine dönüştürmeyi başarmıştır. Başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere reel ekonomiyi desteklemeye yönelik kamu politikaları, yılın ikinci yarısı itibarıyla etkisini göstermiş, üçüncü çeyrek itibarıyla Türkiye %11,1 büyüme performansıyla OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansını sergilemiştir. Türkiye, 2017 yılsonu itibarıyla %7,4 oranında büyüyerek sürdürülebilir gelişimini korumuştur. İşsizlik rakamı ise kamunun istihdam seferberliği ve teşvikleri neticesinde %10,3’e gerilemiştir. İstanbul Borsası (BİST) yıllık %47,6’lık yükselişle dünya borsaları arasında üçüncü sıraya yerleşirken, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması hedefi doğrultusunda YEKA ihaleleri ve TANAP, Türk Akımı, LNG ve doğal gaz depolama, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve yerli kömür yatırım süreçlerinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.

Türkiye’nin En Büyük Özel Sektör Kuruluşlarından Birisi…
Türkiye’nin köklü özel sektör kuruluşları arasında yer alan İhlas Holding; temel faaliyet sektörleri olan inşaat ve devremülk işletmeciliği, üretim ve pazarlama, medya ve iletişim alanlarında, 2017 yılında kurumsal yapısını geleceğe taşıyacak adımlar atarak geleceğe yatırım yapmayı sürdürmüştür. Sağlam ortaklık yapısının yanı sıra güçlü finansal performansıyla dikkat çeken Holdingimiz, toplam aktiflerini bir önceki yıla kıyasla %9 artışla 2,7 milyar TL’ye, toplam özkaynaklarını ise %5 artışla 828 milyon TL’ye yükseltmeyi başarmıştır.

Kurumsal Yönetim Notumuz 8,15’e Yükseldi…
Köklü geçmişinin yanı sıra güçlü marka kimliğiyle ön plana çıkan İhlas Holding, 2017 yılında hayata geçirdiği yenilikçi yatırımlar ve dijitalleşme çalışmaları sayesinde kredibilitesini güçlendirmiştir. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu JCR, Holdingimizin notunu yükseltmenin yanı sıra görünümünü pozitif olarak belirlemiştir.

2010 yılından bu yana BİST Kurumsal Endeksi’nde işlem gören Holdingimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Genel Uyum Notu 8,15’e yükseltilirken, görünümü ise ‘pozitif’ olarak revize edilmiştir.

Her Şey Çalışanlarımız İçin…
İhlas Grubu, 33 şirketinde istihdam ettiği toplam 2.901 çalışandan oluşan insan kaynağının verimliliğini artırmak için insan kaynakları uygulamalarında önemli iyileştirmeler hayata geçirmenin yanı sıra daha sağlıklı ve güvenli çalışma mekânları üretmeye odaklanmıştır. “Her Şey Çalışanlarımız İçin” yaklaşımı ışığında 2017 faaliyet döneminde hayata geçirilen bu iyileştirmeler sayesinde insan kaynağımızın iş süreçlerine sağladığı katma değerde önemli oranda artış sağlanmıştır.

İhlas Holding’den Yeni Uluslararası İş Birliği
İhlas Holding, faaliyet gösterdiği alanlarda uluslararası iş geliştirme faaliyetlerine 2017 faaliyet döneminde başarıyla devam etmiştir. Holdingimiz, küresel ölçekte son dönemin en kapsamlı altyapı projelerinden olan “One Belt One Road” (Bir Kuşak Bir Yol Projesi) Projesi kapsamında China Silk Road Group ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır. Holdingimizin uluslararası iş birliği deneyimleri açısından bir dönüm noktası olan bu stratejik iş birliği, Holdingimizin büyüme stratejisinde önemli bir yer tutmaktadır.

İhlas Holding’in 2017 faaliyet dönemindeki başarılarında katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönemde de, kurumsal yönetim anlayışımızdan ve köklü geçmişimizden güç alarak Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

A. Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkanı