Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı


Değerli Paydaşlarımız,

2018 yılı, küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisinde tüm piyasa aktörleri açısından büyük önem taşıyan değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. ABD ve Çin arasında kendisini gösteren ticaret savaşları ve Avrupa Birliği’nde uzun bir süredir olası etkileri tartışılan Brexit sürecinin İngiliz Parlamentosu’nda bir türlü onaylanmaması küreselleşme sürecini sekteye uğratacak gelişmeler olarak ön plana çıkarmıştır. Bununla birlikte, İsviçre’nin Davos kentinde küresel ekonomiye yön veren aktörlerin bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum)’nun “Küreselleşme 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek” temasıyla düzenlenmesi, uluslararası ticaretin hacmini önemli ölçüde artıran küreselleşme sürecine yeni teknolojiler ışığında yön arayışının olduğunu göstermiştir.

Küresel Ekonomi, Yatay Bir Seyirle Büyüdü
IMF göstergelerine göre, küresel ekonomi bir önceki yıla yakın bir performans göstererek 2018 yılsonu itibarıyla %3,6 oranında büyümüştür. IMF, jeopolitik risklerde artış ve ticari bloklaşma eğilimleri nedeniyle önümüzdeki dönemde de küresel ekonominin yatay büyüme seyrini koruyacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, Amerikan Merkez Bankası (Fed)’nın 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ve uluslararası piyasalarda likidite darlığına ve faiz artırımlarına neden olan parasal sıkılaştırma politikasında esneme yapmasına yönelik beklentiler uluslararası piyasaları hareketlendirecek temel gelişme olarak gösterilmektedir.

Türkiye İçin Yeni Bir Büyüme Modeli: Yeni Ekonomi Programı (YEP)
2018 yılının ilk çeyreğine güçlü bir büyüme performansıyla başlayan Türkiye ekonomisi, Ağustos ayı itibarıyla TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı, ürün ve hizmet fiyatlamasında bozulma, tüketici enflasyonunda artış gibi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

Türk ekonomisinde uzun bir süredir devam eden güven ortamını sarsan bu gelişmeler karşısında Hükümetimiz, Yeni Ekonomi Programı (YEP)’nı açıklayarak piyasalarda güven tazelemiştir. Cari açığın azaltılması ve enflasyonla mücadeleyi esas alan dengeli bir büyüme modelini hedefleyen YEP, kısa sürede piyasa aktörlerinin güvenini kazanarak reel ekonomide denge sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın Hükümetimizin makroekonomik hedefleri doğrultusunda faiz artırımına gitmesi ile birlikte, TL’nin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı önemli ölçüde gerilemiştir. Türkiye ekonomisi, Hükümetimizin enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması hedefi doğrultusunda dengeli bir performans sergileyerek 2018’de %2,6 oranında büyümüştür.

İhracat ve Milli Tasarrufun Artırılması Öncelikli Hedef
Türkiye ekonomisinin son dönemdeki büyüme sürecine yön veren kilit sektörler arasında yer alan inşaat sektöründe yaşanan durgunluk, YEP’in katma değer odaklı ürünlerle ihracatın artırılması hedefini öncelikli hale getirmiştir. Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanındaki 63 ülkeye ihracat gerçekleştiren İhlas Ev Aletleri’nin faaliyetlerinin YEP hedefleri doğrultusunda ülkemiz ekonomisine vermiş olduğu güçlü desteği önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini kıvanç ve mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim. Güçlü temeller üzerine kurulu Türkiye, küresel ekonomide son dönemde ortaya çıkan risklere karşın sürdürülebilir kalkınmamız açısından büyük önem taşıyan projeleri başarıyla tamamlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’nin küresel havacılık sektöründeki yükselişine ivme katacak olan İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasının ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.

Deneyimimiz Bizlere Rehber Oluyor
Türkiye’nin en köklü özel sektör kuruluşları arasında yer alan İhlas Holding, her anlamda zorlu bir yıl olan 2018 faaliyet döneminde de faaliyet alanlarında Türkiye ekonomisi için katma değer üretmeyi başarıyla sürdürmüştür. İnşaattan üretim pazarlamaya, medyadan sağlık ve eğitime kadar geniş bir alanda faaliyet yürüten Holdingimizin 2018 yılsonu itibarıyla toplam aktifleri 2,48 milyar TL olurken, toplam özkaynakları 814 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Kurulduğu günden bu yana “insana faydı” yaklaşımıyla faaliyet yürüten Holdingimiz, 2018 yılsonu itibarıyla toplam 2.589 çalışandan oluşan deneyimli insan kaynağıyla risk ve fırsatları etkin bir biçimde yöneterek hissedarlarının birikimlerine değer katmayı başarmıştır. Yıllardan bu yana elde ettiği başarılarla Türk insanının çalışkanlığının ve başarma azminin en güzel örneklerinden biri olan Holdingimiz, “yerli” ve “milli” olmanın daha da önem kazandığı günümüzde Türk ekonomisine her alandaki koşulsuz desteğine 2018’de de devam etmiştir.

İnşaat İş Kolunda, Bizimevler 8 Projesi İle Büyümeye Devam Ediyoruz
İnşaat iş kolunu temel gelişim alanlarından biri olarak gören İhlas Holding, 2018 yılında Bizimevler Projesi’nin 8’inci etabının ön satış ve inşaat süreçlerine başlayarak bu alandaki büyüme kararlığını ortaya koymuştur. İstanbul/Avcılar, Ispartakule’de 247 konut ve 31 ticari ünite olmak üzere toplam 278 adet bağımsız bölüm inşaatını kapsayan Bizim Evler 8 Projesi’nin kısa sürede yüksek satış rakamlarına ulaşarak konsolide ciromuza önemli oranda katkı sağlayacağını, uzun vadede ise inşaat sektöründe daha kapsamlı projeler geliştirmek için bizlere motivasyon sağlayacağından hiçbir şekilde kuşku duymuyoruz.

İhlas Markalı Ev Aletleri, Dünyanın Dört Bir Yanında
İhlas Holding’in “ihracat yıldızı” olan İhlas Ev Aletleri, 2018 yılında ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 57’den 63’e yükselterek ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil etmeyi sürdürmüştür. Sürekli gelişime odaklanan İhlas Ev Aletleri, TÜBİTAK onaylı Ar-Ge Merkezi aracılığıyla ürün geliştirme çalışmalarına başarıyla devam ederek inovasyon alanındaki güçlü vizyonumuzu ve yetkinliğimizi paydaşlarımız nezdinde pekiştirmiştir.

Medya Sektöründe Güvenin ve Gelişimin Adresi
İhlas Holding, köklü bir deneyim ve uzmanlığa sahip olduğu medya iş kolunda 2018 faaliyet döneminde de güvenin ve kurumsal gelişimin adresi olmayı sürdürmüştür. Televizyon haberciliğinde hızlı ve doğru haberciliğin adresi olan TGRT, bir önceki yıla kıyasla %60 oranında artışla ulusal kanallar arasında izlenme oranını en fazla artıran kanal olurken, Türkiye Gazetemiz güçlü dağıtım ağı ve matbaa altyapısıyla sektörde kağıt tedarikinde yaşanan sorunlardan etkilenmeden tirajını istikrarlı bir biçimde artırmayı sürdürmüştür. Türkiye’de kendi kulvarında açık ara lider olan İhlas Haber Ajansı (İHA), 2018 faaliyet döneminde kurumsal kimliğini yenileyerek 25 yıllık deneyimi ile habercilik heyecanını birleştiren yeni bir logoya kavuşmuştur. İHA, yeni logosunun sağladığı dinamizm ile önümüzdeki dönemde de Türkiye ve dünyada haberin en önemli kaynakları arasında yer almaya devam edecektir.

Eğitim ve Sağlıkta İhlas İmzası
İhlas Holding, kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımıyla faaliyet yürüttüğü eğitim ve sağlık alanında da 2018 faaliyet döneminde önemli başarılara imza atmayı sürdürmüştür. 28 yıl önce “Evim Gibi Hastane” sloganıyla hizmet vermeye başlayan Türkiye Gazetesi Hastanesi, akıllı bina yaklaşımıyla inşa edilen ek binasının devreye girmesiyle toplam yatak kapasitesini 125’e yükseltmiştir. Tedavi süreçlerine yönelik yeni sağlık teknolojileriyle donatılan ek binamız, hastanemizin sağlık alanındaki güçlü itibarını pekiştirmiştir. İhlas Eğitim Kurumları ise, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye Birincisi çıkararak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. YKS Türkiye 12’ncisi ve 50’ncisi de okulumuz öğrencileri arasından çıkarken, okulumuzdan ilk 100’de yer alan toplam öğrenci sayısı dokuz olmuştur.

“İnsana Fayda” Yaklaşımıyla Büyümeye Devam Edeceğiz
İhlas Holding olarak “İnsana Fayda” yaklaşımıyla sürdürdüğümüz 2018 faaliyetlerimizde bizlere koşulsuz destek sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürleri sunuyorum. Türkiye’nin en köklü holdinglerinden birisi olarak önümüzdeki dönemde de toplumsal sorumluluklarımız ile milli, manevi değerlere duyarlı kurumsal kimliğimize uygun bir biçimde faaliyet göstermeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Ahmet Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkanı