Özel Durum Açıklamaları


2014.12.31 Pay alımı

2014.12.31 İştirak pay satışları

2014.12.31 Bağlı Ortaklığın Kapanışı

2014.12.25 Yatırımcı İlişkiler

2014.12.08 Kurum Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi

2014.12.03 İştirak Şirketimizin Projesi

2014.12.01 Bağlı Ortaklığın Kapanışı

2014.11.28 Kredi derecelendirme

2014.11.20 Bağlı ortaklık hissesi alış satış

2014.11.19 Bağlı ortaklık hissesi alış satış

2014.08.20 İcra Kurulu Başkanlığı Yapılandırma

2014.07.25 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Revize Sonuçları

2014.07.24 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

2014.06.17 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2014.06.13 İhlas Yapı Hisse Alımı

2014.06.12 Genel Kurul Tescili

2014.05.30 Genel Kurul Sonucu

2014.05.06 Genel Kurul İlanı

2014.04.30 Genel Kurul Tehiri

2014.04.18 Atama

2014.04.07 Genel Kurul İlanı

2014.04.07 2013 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

2014.03.20 Kristal Kolanın Satışı

2014.03.19 IHMAD Hisse Alımı

2014.03.19 IHEVA Hisse Alımı

2014.03.14 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi

2014.03.11 Yenilenen Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Kurumsal Uyum Raporu

2014.03.11 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

2014.03.03 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Revize Sonuçları

2014.02.25 İştirak Hisse Satışı

2014.02.17 Geçici Vergi Beyannamesi

2014.02.14 Hisse Alımı

2014.01.24 Borsada İşlem Görmeyen Bağlı Ortaklık Paylarımızın İşlem Gören Statüye Alınması ile İlgili Başvuru

2013.12.31 İhlas Pazarlama A.Ş. Hisse Satış

2013.12.31 Gayrimenkul Alım Bedelinin Ödenmesi

2013.12.30 İhlas Pazarlama A.Ş. Hisse Satış

2013.12.24 İhlas Pazarlama A.Ş. Hisse Satış

2013.12.12 İhlas Pazarlama A.Ş. Hisse Satış

2013.11.29 JCR Kredi Derecelendirme Notu

2013.11.20 İmza Yetkilendirilmesi

2013.11.13 Kentsel Dönüşüm Projesi ve İnşası

2013.11.11 Hisse Alımı – IHLAS

2013.11.11 Hisse Alımı – IHEVA

2013.11.07 Yönetim Kurulu’na Yeni Üye Atanması

2013.10.31 Yönetim Kurulu’na Yeni Üye Atanması

2013.10.28 İhlas Pazarlama A.Ş. Hisse Satış

2013.10.14 İhlas Pazarlama A.Ş. Hisse Satış

2013.09.11 Tahvil İhraç Başvurusunun Geri Çekilmesi

2013.08.19 Geçici Vergi Beyannamesi

2013.08.02 JCR Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu

2013.07.03 Tahvil İhracı

2013.06.18 Tahvil Sözleşmesi

2013.06.04 Bizimevler 6 İnşaatı

2013.05.31 Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz işlemi

2013.05.29 Kredi Notunun Güncellenmesi

2013.05.14 Geçici Vergi Beyannamesi

2013.04.19 Bağlı Ortaklığımızın Kazandığı İhale

2013.04.11 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili

2013.04.03 Görev Taksimi, ŞirketiTemsil ve İlzam, Sirküler Çıkarılması

2013.03.30 Kamuyu Aydınlatma Platformu Elektronik İmza Yetkilendirilmesi

2013.03.30 2012 Yılı Genel Kurul Sonucu

2013.03.28 Yönetim Kurulu Üyesi Atanması

2013.03.28 Maddi Duran Varlık Alımı

2013.03.28 Bağımsız Denetim Kurulu Seçiminin Yenilenmesi

2013.03.18 Ana Mukavele İzni

2013.03.11 Maddi Duran Varlık Alımı – Düzeltme

2013.03.08 Genel Kurul İlanı

2013.03.08 2012 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

2013.03.07 Genel Kurula Sunulacak Bilgilendirmeler

2013.03.05 Elektronik İmza Yetkilendirmesi

2013.03.04 Maddi Duran Varlık Alımı

2013.02.25 Yönetim Kurulu Görevlendirmeleri

2013.02.22 Fiyat Hareketi

2013.02.13 Ana Mukavele Tadili