Özel Durum Açıklamaları


2014.12.31 Pay alımı

2014.12.31 İştirak pay satışları

2014.12.31 Bağlı Ortaklığın Kapanışı

2014.12.25 Yatırımcı İlişkiler

2014.12.08 Kurum Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi

2014.12.03 İştirak Şirketimizin Projesi

2014.12.01 Bağlı Ortaklığın Kapanışı

2014.11.28 Kredi derecelendirme

2014.11.20 Bağlı ortaklık hissesi alış satış

2014.11.19 Bağlı ortaklık hissesi alış satış

2014.08.20 İcra Kurulu Başkanlığı Yapılandırma

2014.07.25 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Revize Sonuçları

2014.07.24 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

2014.06.17 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2014.06.13 İhlas Yapı Hisse Alımı

2014.06.12 Genel Kurul Tescili

2014.05.30 Genel Kurul Sonucu

2014.05.06 Genel Kurul İlanı

2014.04.30 Genel Kurul Tehiri

2014.04.18 Atama

2014.04.07 Genel Kurul İlanı

2014.04.07 2013 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

2014.03.20 Kristal Kolanın Satışı

2014.03.19 IHMAD Hisse Alımı

2014.03.19 IHEVA Hisse Alımı

2014.03.14 Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi

2014.03.11 Yenilenen Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Kurumsal Uyum Raporu

2014.03.11 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

2014.03.03 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Revize Sonuçları

2014.02.25 İştirak Hisse Satışı

2014.02.17 Geçici Vergi Beyannamesi

2014.02.14 Hisse Alımı

2014.01.24 Borsada İşlem Görmeyen Bağlı Ortaklık Paylarımızın İşlem Gören Statüye Alınması ile İlgili Başvuru