Özel Durum Açıklamaları


2021.12.31 Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. hk.

2021.11..24 Hasılat Paylaşım Sözleşmesi Hk.

2021.11.17 Hasılat Paylaşım Sözleşmesi Hk.

2021.11.09 Sorumluluk Beyanı

2021.09.30 Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Hk_

2021.09.09 Pay Geri Alım İşleminin Tamamlanması Hk_

2021.09.03 Sermaye artırımında elde edilen fonun kullanım yerleri hk.

2021.08.19 Sorumluluk Beyanı

2021.08.20 Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Hk.

2021.08.17 Geçici Vergi Hk.

2021.07.28 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Revize Sonuçları Hk.

2021.07.19 Projeler Hakkında

2021.06.23 Sermaye artırımında elde edilen fonun kullanım yerleri hk.

2021.06.09 Finansal Tablo Sorumluluk Beyanı

2021.06.09 İhlas Gazetecilik A.Ş.’nin sermaye artırımına hissemiz oranında katılarak, rüçhan hakkının tamamının kullanımı hk

2021.06.08 Satın Alma Teklifinin Karşı Tarafa İletilmesi Hk

2021.05.31 Komitelerin görev dağılımı Hk.

2021.05.31 Geçici Vergi Beyannamesi

2021.05.31 Görev Taksimi, Şirketi Temsil ve İlzam, İmza Sirküleri Çıkarılması Hk.

2021.05.31 Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması Hk.

2021.05.31 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul

2021.05.31 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

2021.04.28 Genel Kurul Tehiri Hk.

2021.04.21 20 Nisan 2021 Tarihli Pay Alım İşlemleri Hk.

2021.04.19 İştirak Pay Alımı Hk.

2021.04.19 Pay Alım İşlemleri Hk.

2021.04.15 İhlas GSYO Düzeltme Açıklaması

2021.04.14 Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hk.

2021.4.14 İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluşu Hk.

2021.04.06 Genel Kurul İç Yönergesinin Güncellenmesi Hk.

2021.04.06 Bilgilendirme Politikasının Güncellenmesi Hk.

2021.04.06 2020 Yılı Dönem sonucu için Genel Kurul’a yapılacak teklif Hk.

2021.04.06 Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hk.

2021.04.02 2020 Hesap Dönemi Genel Kurulu Hk.

2021.03.31 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk.

2021.03.26 İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin kuruluş izninin SPK tarafından oylanması Hk

2020.03.24 Sermaye Artırımının Tescili Hk.

2020.03.24 Şirket Esas Sözleşmesinin İlanı Hk.

2020.03.16 Esas sözleşmenin 6.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması Hk.

2020.11.03 Sorumluluk Beyanı 2020 4. Dönem

2020.03.12 Esas Sözleşme Değişikliği Onayı İçin SPK’ya başvuru Hk.

2021.03.11 Sermaye Artırımının tamamlanması ve Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliği Hk.

2021.03.10 Bağlayıcı olmayan teklif kapsamında mali ve hukuki inceleme Hk.

2021.03.05 Bağlayıcı Olmayan Fiyat Teklifimizin Yukarı Yönlü Revizesi Hk.

2021.03.05 Arsa Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi Hk.

2021.03.01 Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hk.

2021.02.25 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu hk.

2021.02.23 Bedelli sermaye artırımında kullanılmayan paylar hk. düzeltme

2021.02.23 Bedelli sermaye artırımında kullanılmayan paylar hk

2021.02.18 Bağlayıcı Olmayan Teklif Verilmesi Hk.

2021.02.17 Geçici Vergi Beyannamesi

2021.02.09 Hastahane Sözleşmesi Hk.

2021.02.08 Bedelli Sermaye Artırımı Tarih Düzeltmesi Hk.

2021.02.05 Bedelli Sermaye Arttırımının Onaylanması Hk.

2021.02.05 Bedelli Sermaye Arttırımı İzahname 1 

2021.02.05 Bedelli Sermaye Arttırımı İzahname 2

2021.02.05 Bedelli Sermaye Arttırımı İzahname 3

2021.02.05 Bedelli Sermaye Arttırımı İzahname 4

2021.02.05 Yeni Pay Alımı Hk

2020.12.30 İzahname gönderimi hk. 3

2020.12.30 İzahname gönderimi hk. 2

2020.12.30 İzahname gönderimi hk. 1

2020.12.30 Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri hk.

2020.12.30 Sermaye artırımı için SPK’ya müracaat ve izahname gönderimi hk.

2020.12.14 Bedelli Sermaye Artırımı Hk

2020.12.08 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi

2020.12.04 Gizlilik Sözleşmesi Hk.

2020.11.26 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Hk.

2020.11.09 Sorumluluk Beyanı

2020.10.30 İştirak Sermayesine Katılma Hk.

2020.10.07 Yatırımcı İlişkileri Hk.

2020.09.15 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Kurulması Hk

2020.09.12 Şirketimiz Hakkında Habertürk Gazetesinde Çıkan Yazı Hk

2020.09.07 Yönetim Kurulu Ataması Hk.

2020.09.01 İştirak Sermaye Arttırımı Hakkında

2020.08.19 Sorumluluk Beyanı

2020.08.07 Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Kararın İlanı Hk.

2020,08,04 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili

2020,08,04 Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Tescili

2020.07.29 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Revize Sonuçları Hk.

2020.07.20 2019 Olağan Genel Kurul BDK Onayı

2020.07.20 2019 Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Sonucu

2020.07.20 2019 Olağan Genel Kurul Sonucu

2020.07.17 IHYAY Sermayesine Katılım Hk.

2020.06.25 Genel Kurul Tehiri Hk.

2020.06.11 IHYAY Bedelli Sermaye Artırımı Hk.

2020.06.09 Sorumluluk Beyanı

2020.05.29 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunun Tehiri Hk.

2020.05.28 Geçici Vergi Hakkında

2020.04.30 2019 Yılı Dönem sonucu için Genel Kurul’a yapılacak teklif Hk.

2020.04.30 2019 Hesap Dönemi Genel Kurulu Hk.

2020.03.20 İştirak Payının Satışı Hk.

2020.03.10 YK Sorumluluk Beyanı

2020.03.04 İştirak Payının Satışı Hakkında

2020.03.02 İştirak Payının Satışı Hakkında

2019.02.17 Geçici Vergi Beyannamesi