Halka Arz Sirküleri


900.000.000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 395.200.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin % 100 oranında 395.200.000 TL nakit artırılarak 790.400.000 TL’ya çıkarılmasına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğumuz başvuru, 06.05.2011 tarih 30-452 sayılı belge ile Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış olup ilgili İzahnameye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.