İçsel Bilgiye Erişimi Olanlar


İçeriden öğrenebilecek konumda olanların listesi şu şekildedir:

Ahmet Mücahid Ören İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Celep İhlas Holding A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Vekili ve İnşaattan Sorumlu Murahhas Yön. Kur. Üyesi
Abdullah Tuğcu İhlas Holding A.Ş. Finans ve Mali İşlerinden Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurrahman Gök İhlas Holding A.Ş. Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Kemal Aydın İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat Kurucan İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Hayati Odabaşı İhlas Holding A.Ş. Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Mehmet İyioldu İhlas Holding A.Ş. Bağımsız Yön. Kur. Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Ömer Soysal İhlas Holding A.Ş. Bağımsız Yön. Kur. Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı
Hüseyin Hüsnü Gündüz İhlas Holding A.Ş. Bağımsız Yön. Kur. Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Ziya Burcuoğlu İhlas Holding A.Ş. Bağımsız Yön. Kur. Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
Yusuf Buğra Varlık Stratejik Planlama ve Performans Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Kürşat Karakebelioğlu Mali Konulardan Sorumlu Direktör
Hidayet Alev Volkan Kurumsal Yönetim Uygulamaları, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Ahmet Çalışkan Yönetim Kurulu Sekreteri
Kadir Yiğit Eker Denetim Personeli
Abdullah Gülcan Stratejik Planlama ve Performans Müdürü
Volkan Ayaz Avukat
Rafet Kalkan Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi
Hilmi Kirday Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Sorumlu Denetçi
Ahmet Yasin Sevinçek Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi
Hatice Baştürk Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi
Deniz Topaç Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi
Arif Cantürk Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi
Buket Çelikkol Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi Yardımcısı
Ömer Altınsay Kaızen Bağımsız Denetim A.Ş. Denetçi Yardımcısı