Yatırımcı İlişkileri Bilgileri


Yatırımcıların zamanında, doğru ve ilk elden bilgilendirilmesi amacı ile kurulmuş olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne, aşağıdaki irtibat adresinden ulaşılabilir.
İhlas Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticiliğini Sn. H. Alev Volkan yürütmekte olup, Sn. Volkan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sertifikalarına sahiptir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevini, Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak sürdürmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olan tüm dökümanlara ise Kurumsal Yönetim başlıklı menüden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü
İhlas Holding A.Ş.
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
34197 Yenibosna/İstanbul

Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü: H. Alev Volkan
Telefon: 0(212) 454 22 00
Faks: 0(212) 454 21 36
E-Mail: yi@ihlas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve yatırımcıların haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını sağlar.

Bölüm Yönetim Kuruluna raporlama yapar ve Yönetim Kurulu ile ortaklar ve pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar. Ortaklar ve yatırımcılar arasındaki tüm ilişkileri izler ve bunların bilgi edinme hakları gereklerinin şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde eksiksiz yerine getirilmesini sağlar.

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.