Kurumsal Yönetim Politikaları ve Sertifikalar


Vizyonumuz

 • İçinde bulunduğumuz huzur ortamını tüm dünyaya taşımak,
 • Medya Grubumuz için, tüm dünyaya en hızlı, en etkin içeriği (haber, eğlence, bilgi) sağlamak,
 • Pazarlama Grubumuz için, insanların faydasına olacak tüm ürünleri onlarla onların istediği şartlarda buluşturmak,
 • İnşaat Grubu için, ülkemizdeki tüm insanları diledikleri genişlik ve konfordaki evlerle buluşturmak.

Misyonumuz

 • Sunduğumuz tüm hizmetlerde toplum barışını, insanların huzurunu ve faydasını gözetmek,
 • İçinde bulunduğumuz tüm sektörlerde öncü bir role sahip olmak,
 • Medya Grubumuz için zaman ve sınır gözetmeyen bir çalışma temposu içinde olmak,
 • Pazarlama Grubumuz için ülkenin en ücra köşesine kadar ulaşmayı sürdürmek,
 • İnşaat Grubumuz, her zaman, en güvenli ve en konforlu evleri en makul fiyatlarla tüketiciye sunmak.

 Stratejimiz

 • Teknolojiyi en etkin şekilde kullanmak, en son teknolojileri kullanmak,
 • Müşteriye ulaşmada en etkin yolları bulmak,
 • En güncel, en etkili içeriği üretmek,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Gelişmiş ülkelerin toplum hafızalarından, sektör deneyimlerinden faydalanmak onlarla aynı hataları tekrarlamamak,
 • Toplumun tüm bireylerini (kadın, çocuk, yaşlı vb) dikkate alarak içerik ve ürünler geliştirmek,
 • Her yerde her zeminde ulaşılabilir olmak,
 • Bulunduğumuz sektörlerde dünyanın öncü kuruluşları ile işbirliği yapmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalite Politikası
İhlas Holding müşterilerinin tüm beklentilerini en kaliteli ve hızlı şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen, bu süreç içerinde tüm üretim ve hizmet faaliyetlerini sürekli geliştiren Türkiye’nin önde gelen şirketlerindendir.

Bu hedef doğrultusunda;

 • Çalışanlarına kalite düsturunun olmazsa olmaz olduğu ilkesini yerleştirerek bunun bir şirket kültürü haline gelmesini sağlar ayrıca çalışanların bireysel yönden gelişimleri de desteklemeyi,
 • Üretim ve hizmet kalitesinin ISO-9001’e uygun ve global ölçekte en üst düzeyde olması için yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla hareket etmeyi,
 • Tüm varlığı ile birlikte sosyal sorumluluk ödevlerini yerine getirmeye çalışarak bu konuda kendi alanında örnek olmayı,
 • Faaliyetlerini doğal kaynak kullanımını en üst düzeyde tutacak şekilde gerçekleştirmeyi taahhüt ve ilan eder.

Çevre Politikası
İhlas Holding çalışmalarında çevre bilincini ve güvenliğini en ön planda tutmakta, bütünsel ve şeffaf bir yönetim ile toplumla iletişimi benimsemektedir.

Bu yaklaşımla, faaliyetlerimizin her aşamasında;

 • Çevre ile ilgili ISO-14001 ‘e ve yasal zorunluluklara uymayı, bununla da yetinmeyip sürekli kendini yenileyen ve ileri taşıyan bir çevre yönetim sistemi uygulamayı,
 • Çevre yönetim sisteminde önleyici yaklaşımı temel almayı,
 • Çevresel riskleri belirlemeyi ve bunları uygun bir şekilde yönetmeyi,
 • Çevreye en az zarar veren üretim tekniklerini uygulamayı,
 • Toplumda çevre bilinci oluşması için gereken sosyal sorumluluk projelerine gereken hassasiyeti göstermeyi taahhüt ve ilan eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
İhlas Holding faaliyetlerinde çalışanların en temel hakkı olan İş Sağlığı ve İş Güvenliğini kendisine ilke edinerek, tüm faaliyetlerinde bu ilkeyi birinci öncelik olarak ele almaktadır.

Bu ilke çerçevesinde;

 • Çalışanlarımız için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili OHSAS-18001 ‘e, yürürlükteki yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere bağlı kalmayı,
 • Yasal mevzuat gerekleri ile yetinmeyip sürekli iyileştirme yapılan bir İş Sağlığı ve Güvenliği sürecine sahip olmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek için gereken bütün eğitim ve diğer faaliyetleri yerine getirmeyi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
İhlas Holding, ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetlerini devam ettirmeyi, yasal şartlar ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve olabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politika olarak belirlemeyi taahhüt ve ilan eder.
Müşteri Memnuniyeti Politikası
Türkiye’nin en yenilikçi şirketlerinden İhlas Holding ;

 • Müşterilerinin isteklerini açık, şeffaf ve en hızlı şekilde çözmeyi,
 • Müşterilerinden şikayet aldığında her şikayeti objektif olarak değerlendirmeyi,
 • Bu şikayetlerle ilgili çözüm sürecini en hızlı şekilde uygulamaya koymayı,
 • Tüm süreçlerde konu ile ilgili yasal mevzuata uymayı taahhüt ve ilan eder.

Enerji Politikası

İhlas Holding, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için enerji verimliliğine büyük hassasiyet göstermektedir.

Bu doğrultuda;
• Enerji ve enerji verimliliğiyle ilgili bütün yasal mevzuata uymayı,
• Mevzuatla yetinmeyip enerji verimliliğinde sürekli iyileştirme yapmayı,
• Faaliyetlerinde enerjiyi en verimli kullanan teknolojileri seçmeyi,
• Çalışanlarını ve toplumu enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapmayı,
• Bina, makine, ekipman, sistem, proseslerin tasarımı ve değiştirilmesinde enerji performansını göz önünde bulundurmayı,
• Enerji verimli ürün ve hizmetleri etkin şekilde tedarik edip kullanmayı,

taahhüt ve ilan eder.