KPT Lojistik


KPT Lojistik, uzman ekibi ve modern filosuyla ürünlerin depolanmasını ve sevkiyatını planlamakta, uygun araçlarla ve doğru koşullarda istenilen minimum sürede nihai noktasına ulaştırılmasını sağlamaktadır.

KPT Lojistik, müşterilerinin tüm lojistik ihtiyaçlarını operasyonel güç, hizmet çeşitliliği, tecrübe, en uygun maliyet ve rekabet avantajı oluşturan alternatif çözümlerle karşılamaktadır. Yılda yaklaşık 2,5 milyon km yol kat eden KPT Lojistik, uzman ekibi ve modern filosuyla ürünlerin depolanmasını ve sevkiyatını planlamakta, uygun araçlarla ve doğru koşullarda istenilen minimum sürede nihai noktasına ulaştırılmasını sağlamaktadır.

KPT Lojistik, zincirin her halkasında ortaya koyduğu farklılığı stok yönetiminde de gerçekleştirmektedir. Malzemeye ait stok kayıtları, alındığı ilk andan itibaren oluşturulmakta, depolardaki tüm malzeme hareketleri izlenmekte ve kaydedilmektedir. KPT Lojistik; ürünlerin Türkiye sınırları içinde batıdan doğuya, kuzeyden güneye komple veya parsiyel bazda taşınmasını gerçekleştirmektedir.