Ortaklık Yapısı


  PAY DAĞILIMI
ŞİRKET ORTAKLARI %  TOPLAM PAY TUTARI İMTİYAZLI PAYLAR NORMAL PAYLAR
Ahmet Mücahid Ören 10,58 83.563.047,80 35.797,50 83.527.250,30
Ayşe Dilvin Ören 2,22 17.578.888,50 5.422,50 17.573.466,00
Diğer 0,83 6.583.781,00 3.780,00 6.580.001,00
HALKA AÇIK 86,37 682.674.282,70 0 682.674.282,70
TOPLAM 100,00 790.400.000,00 45.000,00 790.355.000,00