Ortaklık Yapısı


PAY DAĞILIMI
ŞİRKET ORTAKLARI %  TOPLAM PAY TUTARI İMTİYAZLI PAYLAR NORMAL PAYLAR
Ahmet Mücahid Ören 12,90 193.497.545 85.400 193.412.145
Diğer 3,06 45.922.780 0 45.922.780
HALKA AÇIK 84,04 1.260.579.675 0 1.260.579.675
TOPLAM 100,00 1.500.000.000 85.400 1.499.914.600