Ortaklık Yapısı


PAY DAĞILIMI
ŞİRKET ORTAKLARI %  TOPLAM PAY TUTARI İMTİYAZLI PAYLAR NORMAL PAYLAR
Ahmet Mücahid Ören 12,90 193.497.544,62 85.399,80 193.412.144,82
İhlas Pazarlama A.Ş. 5,66 84.910.730,00 0 84.910.730,00
Diğer 3,06 45.922.780,08 0 45.922.780,08
HALKA AÇIK 78,38 1.175.668.945,30 0 1.175.668.945,30
TOPLAM 100,00 1.500.000.000,00 85.399,80 1.499.914.600,20