Ortaklık Yapısı


PAY DAĞILIMI
ŞİRKET ORTAKLARI %  TOPLAM PAY TUTARI İMTİYAZLI PAYLAR NORMAL PAYLAR
Ahmet Mücahid Ören 12,90 193.497.544,62 85.399,80 193.412.144,82
Diğer 6,99 104.833.510,08 0 104.833.510,08
HALKA AÇIK 80,11 1.201.668.945,30 0 1.201.668.945,30
TOPLAM 100,00 1.500.000.000,00 85.399,80 1.499.914.600,20