Ortaklık Yapısı


PAY DAĞILIMI
ŞİRKET ORTAKLARI %  TOPLAM PAY TUTARI İMTİYAZLI PAYLAR NORMAL PAYLAR
Ahmet Mücahid Ören 12,50 187.480.080,35 85.399,80 187.412.144,81
Ayşe Dilvin Ören 2,22 33.360.743,49 0 33.350.452,81
İhlas Pazarlama A.Ş. 5,66 84.910.730,00 0 84.910.730,00
Diğer 0,83 12.506.327,28 0 12.506.327,28
HALKA AÇIK 78,79 1.181.734.945,30 0 1.181.734.945,30
TOPLAM 100 1.500.000.000,00 85.399,80 1.499.914.600,20