Türkiye Hastanesi


Türkiye Hastanesi sağlık hizmetleri sunarken, sadece tedavi edici hizmetleri vermekle kalmayıp, topluma karşı sorumluluk bilinci ile de hareket ediyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyor.

İhlas Grubu’nun toplumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olarak kurulan Türkiye Hastanesi, Türkiye’nin kalbi İstanbul’da ve ticaret ve sağlığın merkezi durumunda olan Şişli’de yer alıyor. İlk özel sağlık kuruluşlarından biri olan Türkiye Hastanesi’nin hizmet verdiği hastane kompleksi, 1991 yılında İhlas Holding tarafından restore edilerek işletilmeye başlanmıştır. Kompleks yaklaşık 18 dönüm arazi üzerinde yer alıyor, iç içe geçen tarihi modern yapıları ve yeşil bahçesi ile bulunduğu bölgede bir vaha havası yaşatıyor.

İnsanların en temel ihtiyacı sağlık hizmetini en doğru ve en uygun koşullarda sunmak amacıyla hizmet veren Hastane, çalışmalarını “insan odaklı” bir anlayış çerçevesinde yürütüyor.

Türkiye Hastanesi 75 uzman doktoru, 550 sağlık ve idari çalışanıyla yıllık ortalama 300.000 poliklinik muayenesi ve 32.000 yatan hasta tedavisi ile yıllık toplam 10.000 ameliyat gerçekleştiriyor. Toplam 125 hasta yatağı, 8 ameliyathanesi, modern donanımlı laboratuvar ve görüntüleme merkezleri, erişkin ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile modern tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı Türkiye Hastanesi, 32 yıldır sağlık sektöründeki teknolojik gelişmeleri adım adım takip etmeyi sürdürüyor.

TÜRKİYE HASTANESİNE YENİ LOGO
Türkiye Hastanesi 2022 yılı faaliyet döneminde kurumsal kimliğini yenileyerek yeni bir logoya kavuşmuştur. Hastane kuruluşunun 31. Yıl dönümünde “Gelenekten Geleceğe” mottosuyla, hastanenin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen törenle kamuoyuna tanıtılan yeni logo, geleneklerine bağlı ancak yenilikçi vizyonunu temsil ederek kurum hafızasını gelecek nesillere taşımayı hedeflemektedir. 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ve Yeni Logo tanıtım töreninde konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Mücahid Ören “Evim Gibi” misyonuyla 31 yıldır hizmet veren Türkiye Hastanesi’nin İstanbul ve Anadolu’nun merkezi lokasyonlarında yeni hastaneler açacağının da müjdesini vermiştir.

“EVİM GİBİ” HİZMET ANLAYIŞI
Türkiye Hastanesi’nin tüm hizmetleri, hastanenin ana sloganı olan “Evim Gibi” temasına uygun olarak düzenlenmektedir. Çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimseyen Türkiye Hastanesi, güncel bilgilerle donatılmış uzman ve nitelikli kadrolarıyla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere bağlı kalarak toplumun tüm kesimlerine kaliteli ve hedefe yönelik sağlık hizmeti sunmak misyonunu sürdürüyor.

Hasta memnuniyetini esas alan ve hasta haklarına saygılı olma konusuna özel önem veren hastane, hastaların dilek ve beklentilerinin takibi, hasta şikayetlerinin anında değerlendirilip karşılanması
ile hasta memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılmasında gayret gösteriyor. İnsana ve topluma karşı sorumluluğunu kaliteli hizmet anlayışıyla birleştiren Türkiye Hastanesi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de “sağlıkta güven ve huzurun ilk adresi olmak” vizyonuyla yoluna emin adımlarla devam ediyor.

SAĞLIK ALANINDA KAPSAMLI UZMANLAŞMA
Hastanede, Acil Servis Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyet, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Check-Up Programları, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi, Dermatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları ve Retina, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Perinatoloji, Psikiyatri, Psikoloji, Radyoloji, Tıbbi Laboratuvar, Üroloji, Odyoloji ve İşitme Tarama, Uyku Laboratuvarı, Yoğun Bakımlar gibi dâhili ve cerrahi bölümlerde her türlü teşhis ve tedavi modern metotlarla yapılıyor.

Türkiye’nin ilk tam teşekküllü göz merkezi olan Türkiye Hastanesi Göz ve Retina Bölümü, aynı zamanda lazer ameliyatlarının da ilk defa yapıldığı merkezler arasında yer almaktadır. Göz Bölümü içerisinde yer alana Retina bölümünde erken teşhis ve koruyucu tedavi yöntemleri ile hem tıbbi hem de cerrahi retina işlemleri başarı ile gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 300 bin operasyonun yapıldığı merkezde, teşhis ve tedavide son teknoloji ürünü cihazlar kullanılıyor.

Merkezde; katarakt cerrahisinden göz kırma kusurlarına, şaşılıktan retina hastalıklarına kadar birçok alanda tedavi gerçekleştiriliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Radyoloji, Üroloji gibi branşlardaki hizmet altyapısı sürekli genişletiliyor. Türkiye Hastanesi, her geçen gün tıbbi branşlara yeni uzman ve akademik kadrolar ekliyor.

MODERN ERİŞKİN VE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM
Hastane bahçesinde yer alan yeni binada; Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi geniş ve tecrübeli kadrosu, 15 yatak kapasitesi ve Türkiye’de az bulunan son derece modern ve gelişmiş cihazları ile hizmet veriliyor. Bu cihazlardan bir tanesi Hemodiyafiltrasyon cihazıdır. Bu cihaz sayesinde akut böbrek yetmezliği gelişen hastalar yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor. Sepsis, çoklu organ yetmezliği olan hastalara da yoğun bakımda kesintisiz hizmet sunuluyor.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yer alan 10 yatak kapasitesi ile prematüre bebekler, riskli gebeliklerden doğan, risk öngörülmese bile sorunla doğan, sarılık ve enfeksiyonu olan, nöbet geçiren, cerrahi müdahale gerektiren veya metabolik sorunları bulunan bebekler izlenerek gelişmiş tıbbî cihazlar ve cerrahî müdahalelerle tedavilerinin sağlandığı merkezdir.

KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI
Türkiye Hastanesi, sağlık hizmeti sunmaya başladığı ilk günden bu yana kaliteli hizmet verilmesi ve geliştirilmesi adına tüm sağlık çalışanlarını eğitimlerle sürekli destekleyerek, gelişimlerine katkıda bulunuyor ve iyileştirme süreçlerinde etkin olarak yer almalarını sağlıyor.

Hastanenin tüm sağlık hizmeti sunum alanlarında önemli bir husus olarak nitelikli insan gücü kapasitesinin arttırılması ve profesyonel hizmet verilmesi hedefleniyor. Ulusal ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahip olabilmek için hasta ve çalışan güvenliği hizmetlerinin dürüstlük, liderlik, mükemmellik, güvenlik, zamanlılık ve hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz bir şekilde devamlılığını sürdürüyor.

Türkiye Hastanesi, sunulan tüm hizmetlerin süreç yönetimi yaklaşımı ile Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları değerlendirmelerinde başarılı olmayı hedefleyerek ilerliyor. Çalışanların bağlılıklarını daha da güçlendirmek, hedef odaklı verimli çalışmalar yapmak ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek amacıyla kurum içi eğitimlerde online eğitim programlarına ağırlık verilmiştir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİ
2020 yılında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisininde etkisiyle dijital dönüşüm faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir. Sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanan en güncel ve en doğru bilgiye ulaşabilmeyi kolaylaştıran ve sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen hem Türkçe hem de İngilizce olan sosyal medya kanalları olan Türkiyehastanesi ve Turkiyehealth ile www.
turkiyehastanesi.com web sitesi kanalları yenilenmiş ve içerikler zenginleştirilmiştir.

Türkiye Hastanesi başta hasta bakımı, tanı ve tedavi hizmetlerine hız ve kalite kazandırılması, yönetim ve iş akışı gibi konuların verimliliğin artırılması için tüm süreçlerin dijitalleşmesini odak noktasında tutmaktadır. Hastane içindeki tüm dijital unsurlar ve ulusal sağlık veri sistemleri ile güvenilir veri akışı sağlanmakta, kamu ve özel provizyon ve geri ödeme sistemleri ile entegrasyon ağını genişletilmektedir.

Dijital dönüşüm vizyonu planlanan faaliyetler kapsamında önemli bir başlık olan “uzaktan sağlık hizmeti danışmanlığı” sisteminin kurulması yönünde de önemli adımlar atılmaktadır. Gizlilik kuralları içinde, teknolojinin sunduğu son imkanlardan faydalanılarak sağlık profesyonelleri ve hastaların herhangi bir coğrafi sınıra takılmaksızın özgürce buluşmalarına imkan verecek bir dijital platformun işlerlik kazanması için çalışmalar devam etmektedir.

SAĞLIK TURİZMİNDE LİDER BUTİK HASTANE
Türkiye, hedefleri doğrultusunda ve yaptığı yatırımlar ile dünyada ve bulunduğu coğrafyada en büyük sağlık turizm destinasyonu sayılmakta, yüksek kalitede sağlık hizmeti vermesi, en gelişmiş teknolojiyi kullanması, sağlıkta kaliteli iş gücüne sahip olması ve vize kolaylığı sağlaması gibi avantajları nedeniyle, özellikle Avrupa coğrafyasında sağlık turizmi için önemli bir merkez olarak kabul görmektedir.

Ülkemizi tercih eden misafirler sadece tedavi hizmetlerini almakla kalmıyor, zengin kültür ve tarihi miraslar görerek büyük deneyim yaşıyorlar. 2012 yılından itibaren yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermeye başlayan Türkiye Hastanesi 14 farklı dilde tercümanlık hizmeti sunuyor. Avrupa ülkeleri vatandaşlarının tercihinde yer alan hastane; Almanya, İngiltere, İspanya, Arnavutluk, İtalya, Azerbaycan, Katar, Libya, Irak, Somali olmak üzere dünyanın 60’a yakın ülkesinden hasta kabul ediyor.

Türkiye Hastanesi Uluslararası Hizmetler Departmanı, sağlık turizminde uzmanlaşmanın dışında, yurt dışından gelen hastaların dil ve kültürünü anlayabilme, zamansız ve mekanize çalışma becerisi, pozitif enerji ve güler yüz gibi birçok noktaya hakim olmayı gerektiren bir alanda hizmet vermektedir. Ancak, yerli hastalara sunulan hizmetlerin yurt dışından gelen hastalara sunulabilmesi, sadece çeviri becerisi değil, aynı zamanda vizyon ve tecrübe gerektirmektedir. Bu nedenle, hastanemiz sağlık turizmi endüstrisinde uzmanlaşmanın dışında, empatisi ve organizasyon yeteneği olan uzman personele sahiptir.

Ülkemize döviz girdisi oluşturan, katma değeri yüksek bir endüstri olan sağlık turizmi alanındaki çabaların kuruma olduğu kadar Türkiye ekonomisi ve ülke imajına da katkısı olduğunu bilerek hareket etmek hastaneyi daha da büyümeye sevk ediyor. Kalite ve güvene dayalı hizmet sunumu ve bulunduğu lokasyondan dolayı, yabancı hastalar için vazgeçilmez bir sağlık kurululuşu olan Türkiye Hastanesi Uluslararası Hasta Hizmetleri Departmanı ile Türk misafirperverliğinin bir elçisi olarak farklı ülkelerden gelen hastalara ve refakatçilere hizmet vermekten memnuniyet duymaktadır.

SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
Türkiye Hastanesi tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının sağlık hizmetlerinde hedefe yönelik planlamalar yaparak, aynı zamanda kişiye ve kurumlara özel bir misafir deneyimi sunmayı her daim hedeflemektedir.

Bununla birlikte kurumsal işbirlikleri ile birçok sosyal sorumluluk projesi geliştirerek kurumlar arası gönül köprülerini kurmayı başarmış, bu çalışmalar ile toplumun sağlık okuryazarlığını arttırması yönünde ciddi katkılar sağlamaya çalışmaktadır.

“YEŞİL DOSTU” HASTANE
Türkiye Hastanesi sağlık hizmetleri sunarken, sadece tedavi edici hizmetleri vermekle kalmayıp, topluma karşı sorumluluk bilinci ile de hareket ediyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyor.

18 dönüm arazide yer alan hastane, bahçesinde günümüz itibarıyla 42 farklı tür olmak üzere toplam 170 adet ağaç bulunuyor. Türkiye Hastanesi 100 yılı aşkın süredir var olan çınar ağaçlarını, geçmişten günümüze koruyarak yaşatmanın haklı sevinci ve gururunu taşıyor.

Çevre ve doğaya duyarlı bir anlayışla hareket eden Türkiye Hastanesi, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak üzere Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) ile yürüttüğü “Türkiye’nin Geleceği: “Hastanemizde Her Yenidoğan Doğa İçin Bir Fidan” isimli bir projeye de imza attı. Bu proje kapsamında Türkiye Hastanesi’nde doğan her bebek adına 1 fidan bağışı yapılıyor ve ailelere bebekleri adına düzenlenmiş birer sertifika veriliyor. 2022 yılı içerisinde yaklaşık 4.000 adet fidan bağışı yapılmıştır. Bu girişimimiz ile Türkiye Hastanesi Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) tarafından “Yeşil Dostu Hastane” unvanına layık görüldü.

“BEBEK DOSTU” HASTANE
Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı “Bebek Dostu” hastane sertifikasına sahip sayılı hastaneler arasında bulunan Türkiye Hastanesi’nde anne adaylarına, doğum öncesinden başlanarak anne sütünün önemi anlatılıyor. Emzirme teknikleri konusunda ayrıntılı bilgi ve eğitim veriliyor. Doğum sonrasında ise annelere eğitim desteği devam ediyor. Yeni doğan bebeklerin anne sütü ile beslenmeleri üzerinde özenle duruluyor.

Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumu özendirme çalışmalarına destek veren hastanemiz, dört yıldan bu yana herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen “Gebe Okulu” ile anne adaylarını doğum süreçleriyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.