Marmara Evleri 3 başlıyor

İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş, toplam alanı 47.101,88 m² büyüklüğüne ulaşan arsa üzerine, “Marmara Evleri – 3” olarak isimlendirilen bir konut sitesi projelendirip, inşa edecektir.

Şirketimizin, İstanbul ili, Beylikdüzü ilçesi, Marmara mahallesinde sahip olduğu, aktifine kayıtlı 24.282,84 m² yüzölçümlü arsamız ile ilgili olarak, Şirketimizin konsolidasyonuna dahil olan bağlı ortaklıklarımızdan, İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş ile % 40 arsa sahibi payı olmak üzere, Gayrimenkul Satış vaadi ve Katkarşılığı İnşaat sözleşmesi akdedilmiştir.

Aynı yerin bitişiğinde mevcut olan, 22.819, 04 m² yüzölçümlü arsa ile ilgili olarak da, bağlı ortaklığımız İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş, söz konusu arsanın hissedarları ile % 40 arsa sahibi payı olmak üzere, Gayrimenkul Satış vaadi ve Katkarşılığı İnşaat sözleşmesi akdetmiştir.

Böylece, bağlı ortaklığımız İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş, toplam alanı 47.101,88 m² büyüklüğüne ulaşan arsa üzerine, “Marmara Evleri – 3” olarak isimlendirilen bir konut sitesi projelendirip, inşa edecektir. Proje kapsamında muhtelif büyüklüklerde 396 konut ve 38 ticari ünite yer alması öngörülmüştür. Projenin satış ve inşaatına Nisan 2012 içerisinde başlanacak olup, 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır.