JCR-Eurasia Rating, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu (7.84), görünümü ise (Stabil) olarak revize etti.

JCR-Eurasia Rating, İHLAS HOLDİNG A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim uygulamalarını SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirerek, ilkelere genel uyumun seviyesini “10 tam puan” üzerinden (7.84), görünümünü ise Stabil olarak revize etti.

Dört ana bölümün sayısallaştırılmış uyum değerlerini ise;

Pay sahipleri için 7.93,

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık için 8.29,

Menfaat Sahipleri için 6.84,

Yönetim Kurulu ve Yöneticiler için 7.88 olarak saptadı.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş’ nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.