İhlas Gazetecilik’ten sermaye artırımı

İhlas Gazetecilik A.Ş., 240.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayesini 80.000.000TL’den, 40.000.000 TL bedelsiz artırarak, 120.000.000 TL’ye yükseltmiştir. Sermaye artırımı nedeniyle bedelsiz payların dağıtımı 02/10/2012 tarihinde başlamıştır. %50 bedelsiz bölünme sonrası hissenin Ağırlıklı Ortalama Fiyatı 1,41 TL’dir.