İhlas Ev Aletleri ISO 27001 Belgesi aldı

İhlas Ev Aletleri, bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başladı.

Gelişen ve üreten Türkiye’nin bir parçası olarak ürünlerini Türkiye ve dünya pazarına sunan ve ciddi karşılık bulan İhlas Ev Aletleri, kalite çıtasını bir basamak daha yükselterek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını uygulamaya başladı. Bu sistem ile bilgiler elektronik alanda güven altına alınırken güvenlik yöntemleri usul ve kaidelere bağlanarak, kontrol altına alınıyor. Bilgiyi korumayı amaçlayan sistem, müşteri tarafından da tercih edilme sebebi olarak önemli bir işlev görüyor. Bilgiyi korumak, muhataplarına güven vermek ve yeterli ehemmiyet kontrolleri için tasarlanan sistem, planlamaları, politikaları, uygulamaları, kaynakları ve prosesleri içeriyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İhlas Ev Aletleri Genel Müdür Doç. Dr. Ömer Kamber şunları söyledi:
“Bilginin yaşadığımız çağa damgasını vuran bir varlık olduğu bir gerçektir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her alanda teknolojinin yaygınlaşması ve kullanımı hızla artmaktadır. Bu gelişme çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla teknolojilerin kullanımı hızla yaygınlaştırılmaya çalışılırken, biriken bilgi ve birikimin korunması ve kontrolü de önem arz etmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gibi yasal zorunluluklarında meydana geldiği bu dönemde, bilgi güvenliği bilincinin geliştirilmesi ve yetkinliklerin artırılması yoluyla bu tür riskleri azaltabiliriz.

Bu açıdan bakıldığında, çağımızın altın değerindeki hammaddesi olan bilgiyi koruma yöntemlerini İhlas Ev Aletleri olarak uygulamaya başladık. Bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan ISO 27001 sisteminin gerektirdiği tüm standartları yerine getirerek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandık. Böylelikle; tasarım, üretim, depolama, iletişim alanları başta olmak üzere kişisel ve kurumsal verilerin dünya standartlarında güvenliğini sağlamış olduk.”