Ahmet Mücahid Ören İhlas Holding’deki payını artırdı

Son dönemde önemli yatırım kararları alan şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Mücahid Ören yeni hisse alımlarıyla şirketteki payını artırdı.

Bedelli sermaye artırımı ile mali yapısını güçlendiren, gıda, hastane ve medya alalındaki yatırımlarını büyütmek için önemli adımlar atan şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Mücahid Ören, yaklaşık 29 milyon adet hisse alımıyla şirketteki payını artırdı.

Konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:
“01/03/2021 – 01/03/2021 tarihinde İHLAS HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1 – 1 TL fiyat aralığından 28.896.368 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İHLAS HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 01/03/2021 tarihi itibariyle %12,4986 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.”