9 Aylık Mali Tablolar Açıklandı

TARİH: 16.11.2012

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ

KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN

KARAR TARİHİ: 16.11.2012

KARAR SAYISI: 2012/36

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

İhlas Holding A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun;

a)Tarafımızca incelendiğini,

  1. b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  2. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla

Mahmut Kemal Aydın Alaettin Şener

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi