İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme


İhlas Gayrimenkul, İhlas Grubu’nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra enerji sektöründe de faaliyet göstermektedir.

09.05.1985 tarihinde kurulan ve 2017 yılına kadar ana faaliyet konusu madencilik olan Şirket, madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar, Maden Kanunu’nun ve yönetmeliklerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman temin edilememesi, maden bölgelerindeki altyapı eksiklikleri ve emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile sektörde istenen noktaya ulaşamamıştır. Bu sebeple Şirket, faaliyet alanını genişleterek kârlılığını artırmak, faaliyetlerini daha sağlıklı yürütebilmek ve yatırımcılarını herhangi bir hak kaybına uğratmamak için mevcut ana faaliyet konusuna İhlas Grubu’nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetlerini ve enerji sektörünü de eklemeye karar vermiştir.

14.04.2017 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile Şirket’in faaliyet konusuna her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik faaliyetleri eklenmiş ve Şirket unvanı, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirket, Manisa Salihli’de bulunan 1 adet maden işletme ruhsatının işletme hakkını rödovans sözleşmesi yaparak iştiraklerinden İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş.’ye, Çanakkale merkezde bulunan 1 adet işletme izinli maden ruhsatı ile İzmir Bayındır’da bulunan 4 adet işletme talepli maden ruhsatı CVK maden işletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’ye devretmiştir.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., 02.01.2018 itibarıyla BİST Ana Pazar Grup 1’de yer almaktadır.

İhlas Gayrimenkul; Bizim Evler 8 ve İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Projesi ile 1.650 adet konut ve iş yeri için inşaat çalışmalarını devam ettirmektedir.

İhlas Gayrimenkul tarafından, Bizim Evler 8 ve İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi Projesi kapsamında 1.650 adet konut ve iş yerinin inşası sürdürülmektedir.

a) Bizim Evler 8 Projesi: İstanbul ili Avcılar ilçesi, Firüzköy mahallesi 653 Ada 1 Parsel’de kayıtlı 19.739,44 m2 arsa üzerinde, konut ve işyeri inşa edip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalamıştır. 2018 Ocak ayı içerisinde inşaat için işlemlere başlanan Bizim Evler 8 projesinin 36 ayda tamamlanması ve proje kapsamında 236 daire ve 29 ticari ünitenin inşa edilmesi planlanmaktadır.

b) İhlas Marmara Evleri 4 Projesi: İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 484 Ada 18 Parsel’de kayıtlı 1.430 m2 arsası ve Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve diğer gerçek kişilerin maliki ve hak sahibi olduğu, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 482 Ada 8 Parsel’de kayıtlı 31.309 m2 ve 484 Ada 18 Parsel’de kayıtlı 32.477,46 m2 arsaları üzerine konut ve işyeri inşa edilip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere inşaat ve arsa satısı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmıştır. İnşaatına 2017 yılı içerisinde başlayan projenin Kuzey Etabı’nın (484 Ada 18 Parsel) 2018 Aralık sonu itibarıyla %29’u tamamlanmıştır. Kuzey Etap’taki projede bulunan toplam bağımsız bölümlerin %25’ine tekabül eden 165 adet konut ve 7 adet işyeri avans karşılığı satılmıştır. Avans karşılığı satılan dairelerin faturalama işlemi projenin tamamlanmasıyla birlikte dairelerin teslimiyle yapılacaktır. Kuzey Etabı’nın (484 Ada 18 Parsel) 36 ayda, Güney Etabı’nın ise 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında, 1.321 daire ve 64 ticari ünite inşa edilecektir.

* Yönetim Kurulu’nun 27.12.2018 tarih 2018/49 sayılı toplantısında 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 140.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin %140 oranında 196.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak 336.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin İzahname Kurul’un 14.02.2019 tarih 10/240 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Sermaye artırım sürecinde ortaklar yeni pay alma haklarını 15.02.2019 ila 01.03.2019 tarihleri arasında kullanmıştır. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 38.407.791,522 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 07.03.2019 ve 08.03.2019 tarihleri arasında satışa sunulmuş 08.03.2019 tarihi itibariyle tamamı satılarak çıkarılmış sermaye 336.000.000 TL’ye ulaşmıştır.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’nin Ortaklık Yapısı

Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş. 10,57 32.758.402,06
İhlas Holding A.Ş. 9,75 35.510.827,25
Halka açık kısım 79,68 267.730.770,69
Toplam 100 336.000.000,00

 

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’nin İştirakleri

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sn.Tic.Ltd.Şti Madencilik 7.700.000 6.292.000 TL 82 Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi İnşaat 1.000.000 100.000 TL 10 İştirak