İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme

İhlas Gayrimenkul, İhlas Grubu’nun uzun yıllardır çalışmalar yaptığı inşaat ve pazarlamanın yanı sıra enerji sektöründe de faaliyet göstermektedir.

09.05.1985 tarihinde kurulan ve 2017 yılına kadar ana faaliyet konusu madencilik olan Şirket, Madencilik Sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar, Maden Kanunu’nun ve yönetmeliklerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman temin edilememesi, maden bölgelerindeki alt yapı eksiklikleri ve emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile sektörde istenen noktaya ulaşamamıştır. Bu sebeple Şirket, faaliyet alanını genişleterek kârlılığını artırmak, faaliyetlerini daha sağlıklı yürütebilmek ve yatırımcılarını herhangi bir hak kaybına uğratmamak için mevcut ana faaliyet konusuna İhlas Grubu’nun uzun yıllardır faaliyet gösterdiği inşaat ve pazarlama faaliyetlerini ve enerji sektörünü de eklemeye karar vermiştir.

14.04.2017 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile Şirket’in faaliyet konusuna her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik faaliyetleri eklenmiş ve Şirket unvanı, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 14.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul’da almış olduğu karar sonucu faaliyet konusunu yeni faaliyet alanları ile geliştiren Şirket, sahip olduğu maden ruhsat sahalarının rödövans (kiralama) yöntemiyle değerlendirmeye devam edeceği gibi, bu imkanın olmaması durumunda doğrudan veya bağlı ortaklıkları kanalıyla bu sahaların değerlendirilmesi imkanlarını da araştırıp bu yönde yatırım kararları alabilecektir.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., 02.01.2018 itibarıyla BİST 100 endeksinde yer almaktadır.

• Eski unvanı İhlas Madencilik A.Ş.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’nin Ortaklık Yapısı

Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş. 16 22.396.822,02
İhlas Holding A.Ş. 9,75 13.649.334,19
Halka açık kısım 74,25 103.953.843,79
Toplam 100 140.000.000,00

 

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’nin İştirakleri

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sn.Tic.Ltd.Şti Madencilik 7.700.000 6.292.000 TL 82 Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi İnşaat 1.000.000 100.000 TL 10 İştirak