İhlas Holding’in notu yükseldi

Derecelendirme kuruluşu JCR, İhlas Holding’in kurumsal yönetimi notunu yükseltti, devam eden yatırımlar ve dijitalleşme çalışmaları sebebiyle görünümünü ise ‘pozitif’ olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia, İhlas Holding’in notunu yükseltti, görünümünü ise ‘pozitif’ olarak revize etti. SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumda başarı gösteren ve uyum notu 7’nin üzerinde olan 50 şirketin işlem gördüğü BIST Kurumsal Endeksinde 2010’dan bu yana işlem gören İhlas Holding AŞ’nin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Genel Uyum Notu 8,15’e yükseltilirken, görünümü ise ‘pozitif’ olarak revize edildi. İhlas Holding, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu “7 Eşik Puanı” üzerinde olduğundan, Borsa İstanbul’da, sadece 50 şirketin dâhil olduğu BIST Kurumsal Yönetim Endeksindeki yerini de muhafaza edecek.

İşte notlar
Pay Sahipleri: 7,80
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 8,29
Menfaat Sahipleri: 7,84
Yönetim Kurulu: 8,42
Genel Uyum Notu: 8,15

NOT ARTIŞINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM DE ETKİLİ OLDU
Yönetim süreçlerindeki dijital dönüşüm çalışmaları ve personelin niteliği ile etkinliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri, not artışında etkili oldu. JCR tarafından yapılan açıklamada Holding’in geçen izleme döneminde Pay Sahipleri ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ana bölümlerinde daha önce ulaştığı uyum seviyesini korumayı başardığına dikkat çekildi ve yeni dönemde çağdaş insan kaynakları uygulamalarında iyileştirmeler yaptığı, daha güvenli ve sağlıklı çalışma mekânları oluşturarak insan kaynağı alanında önemli gelişme kaydettiği ifade edildi. Bu dönemde Yönetim Kuruluna atanan üyelerin eğitim ve niteliğinin yükselmesine dikkat çekilen açıklamada, Yönetim Kurulu ana notunun da bu kapsamda artırıldığı vurgulandı. Holding’in gelecek dönemde yeni bir eğitim seferberliğini hayata geçirerek çalışan kalitesini artıracağına kanaat getiren kuruluş, bu sebeple İhlas Holding’in genel görünümünü de ‘pozitif’ olarak belirlediğini duyurdu.

HIZLI GELİŞME SAĞLADI
İhlas Holding’in yönetim notunu yükselten JCR’ın gerekçesinde ise, Pay Sahipleri ve Kamuyu Aydınlatma ile Şeffalık ana bölümlerinde daha önce ulaştığı uyum seviyesini korumayı başardığı belirtilerek şu görüşlere yer verildi: Bu dönemde Holding, daha önce hayata geçirdiği çağdaş insan kaynakları uygulamalarında iyileştirmeler yapmış, çalışanlar için daha güvenli ve sağlıklı çalışma mekânları oluşturmuş, sonuç olarak insan kaynakları alanında gelişme kaydetmiştir. Bu nedenle menfaat sahipleri ana bölümünün uyum notu yükseltilmiştir.

DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ ETKEN
JCR’ın not yükseltme gerekçesinde ayrıca, Holding’de Yönetim Kuruluna atanan üyeler ile birlikte kurulun tecrübe ve eğitim bakımından niteliğinin yükseldiğine dikkat çekilerek “Risk yönetimi alanında iyileştirmeler yapıldı, yönetim süreçlerinin dijitalleşmesi yolunda dikkate değer yatırımlara başlandı” ifadesine yer verildi. Değerlendirmede ayrıca tüm çalışanları kapsayan kapsamlı bir eğitim seferberliği ile çalışan kalitesinin yükseltileceğine kanaat getirildiği de ifade edildi.