İhlas Holding’den mali yapısını güçlendirecek yeni bir adım daha

Önce ekonomiye destek verecek ‘girişim sermayesi şirketi’ni, ardından enerji sektörüne dev adımı kamuoyu ile paylaşan İhlas Holding’den, mali yapıyı güçlendirecek “bedelli sermaye artırımı” açıklaması geldi.

Borsa İstanbul’un, bünyesinde çok sayıda şirketi barındıran önemli kuruluşlarından İhlas Holding, büyük hedeflere yönelik hamlelerin ardından, mali yapısını daha da güçlendirecek bir adım atıyor.

Medya, inşaat, üretim ve ticaret, hizmet, otomotiv, sağlık, finans, sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Holding, “bedelli sermaye artırım” kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde, yeni girişimlerin önünü açacak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ‘girişim sermayesi şirketi’ için SPK’ya yapılan izin başvurusunu kamuoyuyla paylaşan; yakın zamanda 27 yıl sonra enerji sektörüne girme çalışmasını duyuran İhlas Holding, mali yapısını güçlendirecek kararı da bugün KAP’ta açıkladı.

“Bedelli sermaye artırımı” duyurusunda; kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL olduğu belirtilerek, SPK’dan gerekli izinlerin alınmasının ardından sermayenin yüzde 89,77732 oranında artırılarak, 790.400.000 TL’den 1.500.000.000 TL’ye çıkarılacağı ifade edildi.

İŞTE YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu’nda alınan “bedelli sermaye artırımı” kararı şöyle:

1. Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 790.400.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 709.600.000 TL nakit (bedelli) olarak %89,77732 oranında artırılarak 1.500.000.000 TL ye çıkarılmasına,

2. Arttırılan 709.600.000 TL sermayeyi temsil eden payların A grubu hamiline yazılı ve B grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına, (Borsada işlem birimi 1 TL /1 lot olup, Şirket için 1 lot 100 adet paya denk gelmektedir.)

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’ da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından takip edilmesine,

Karar verilmiştir.