İhlas Holding Yönetim Kurulu’nda yeni görevlendirmeler: Sn. Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi

Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (25 / 02 / 2013) yapılan toplantısında;

1- Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver Ören’in vefatı nedeniyle, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk şirket genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Murat Odabaş’ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

2- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Alaettin Şener’in sağlık problemlerinden dolayı istifasının kabulüne, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi uyarınca, yapılacak ilk şirket genel kurulunun onayına sunulmak ve selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sayın Abdurrahman Gök’ün yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

3- Sayın Ahmet Mücahid Ören’in Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına, genel müdürlük görevinin devamına, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Zeki Celep’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmasına, Sayın Abdurrahman Gök’ün hukuk işlerinden sorumlu murahhas üye olarak görev yapmasına, diğer mevcut yönetim kurulu üyelerinin hali hazırdaki görevlerinin devamına,

4- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Murat Odabaş ve Sayın Abdurrahman Gök’ün, şirketimizin 11.06.2012 tarih ve 2012/22 sayılı yönetim kurulu kararında yer alan müştereken imzaya yetkili diğer üyelerle müşterek imza yetkisi verilmesine,

5- Şirketi temsil ve ilzam edecek olan imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

6- Söz konusu durumun tescil ve ilan ettirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.