Y. Buğra Varlık

Stratejik Planlama ve Performans Genel Müdür Yardımcısı


1981 yılında doğan Y. Buğra Varlık, Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi’nde önce Mühendislik Yönetimi eğitimi almış, daha sonra da Uluslararası İşletmecilik programında yüksek lisans yapmıştır. Profesyonel çalışma hayatına THY’de başlamıştır. Daha sonra TAV’da İşletme Planlama departmanında çalışmış, 2009 yılında da THY-TAV ortaklığı olan TGS Yer Hizmetleri Şirketi’nin kuruluşunda görev almıştır. Boeing, İATA ve Sita ile ortak projeler yürüten Varlık, IBM PASW Türkiye ile de veri madenciliği üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Varlık, 2013 yılından bu yana İhlas Holding’de Stratejik Planlama ve Performans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.