Mahmut Kemal Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Üye)


1957 yılında Kastamonu’da doğan M. Kemal Aydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. 1976-1982 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı’nda Genel Muhasebe Şefi, 1985-1989 yılları arasında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda İş Müfettişi olarak görev yapmıştır. 1989 yılında İhlas Holding’te çalışmaya başlayan Aydın, 1993-1994 yıllarında İhlas Holding A.Ş.’nin halka açılma çalışmalarında yer almıştır. 1998 – 2015 tarihleri arasında İhlas Holding Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Mahmut Kemal Aydın, 24 Aralık 2015 tarihi itibariyle İhlas Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.