Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Kıymetli Paydaşlarımız,

Büyüme kaygıları ve siyasi belirsizliklerin hâkim olduğu bir yılı geride bıraktık. Zayıf büyüme ortamı daha da belirginleşirken yıl içerisinde yaşanan Brexit kararı, tansiyonu yüksek ABD seçim süreci ve Avrupa’daki bankacılık krizi gibi gelişmeler kırılgan küresel ekonomik görünüme yeni riskler ekledi. Ekonomik aktivite, ABD’de 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir miktar ivme kazanırken, Avro Bölgesi’nde ekonomi gündemi siyasi şokların gölgesinde kaldı. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları, geride bıraktığımız yılda da piyasaların nabzını belirlemeyi sürdürürken, gelişmekte olan ekonomiler ise kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan risklerin yanı sıra Fed’in normalleşme süreci ve emtia fiyatlarının seyrinden olumsuz etkilenmeye devam etti. Özellikle Fed’in yılsonunda sınırlı gerçekleştirdiği faiz artırımı öncesinde piyasalarda yükselen tansiyon ve Donald Trump’ın seçim öncesi söylemlerini uygulamaya geçirebileceğine ilişkin endişeler, gelişen ülke para birimlerinde dramatik değer kayıplarına yol açtı.

Zorlu 2016 Yılında Türkiye Güçlü Duruşunu Muhafaza Etti
Türkiye ekonomisi 2016 yılında, küresel konjonktüre rağmen yılın ilk yarısında önemli bir büyüme performansı sergiledi. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi, terör olaylarındaki tırmanış ve artan jeopolitik riskler ise yılın ikinci yarısından itibaren ülkemizin yatırım ortamına darbe indirdi. Nitekim yılın üçüncü çeyreğinde %1,8 daralan ekonomimizin 27 çeyrektir sürdürdüğü büyüme serisi böylece kesintiye uğramış oldu. Yine de, darbe girişimi sonrasında hükümetimiz tarafından sergilenen başarılı kriz yönetimi, tüketim ve yatırım harcamalarını desteklemek amacıyla açıklanan teşvik ve tedbirler sayesinde ekonomik aktivitede canlılığın devamlılığı için önemli adımlar atılarak pozitif ortam yeniden tesis edildi. Biz, ülkemizi parlak bir geleceğin beklediğine ve 2017 yılında küresel ekonomide olumlu ayrışmaya devam edeceğimize inanıyoruz.

Sürekli Yükselen Başarı Grafiği
İhlas Holding, küresel ve yerel hareketliliklerin neden olduğu zorlu ekonomik ve finansal koşullara rağmen güçlü performansını 2016 yılında da sürdürmeyi başardı. Geride bıraktığımız yıl içerisinde, kârlılık ve verimlilik artışı hedefi doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirerek sağlam mali yapımızı Grubumuzun istikrarlı büyüme çizgisinin devamlılığını koruyacak şekilde daha da güçlendirme yolundaki adımlarımızı sıklaştırdık.

Ülke Menfaatlerini Faaliyetlerinin Merkezine Koyan Bir Anlayış
Medya ve iletişimden üretim ve pazarlamaya, inşaat ve devremülk işletmeciliğinden sağlık ve eğitime bulunduğumuz tüm alanlarda bizi rakiplerimizden belirgin bir şekilde farklılaştıran, üstünlük alanları kurmamızı sağlayan rekabet unsurlarını öne çıkarmayı sürdürüyoruz. 2016 yılında da hızla değişen küresel trendler ve Grubumuzun orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik temelli hedefleri doğrultusunda, iş modellerimizi daha da iyileştirerek paydaşlarımız için ürettiğimiz katma değeri artırmaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik.

Grup şirketlerimiz de, varlık amaçlarının öncelikle ülkesine hizmet olduğu bilinciyle faaliyetlerini şekillendirmeye devam etti. Lokomotif sektörümüz inşaat alanında sosyal sorumluluk yaklaşımıyla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Her biri bulunduğu bölgenin cazibe merkezi haline gelen konut projelerimizi geliştirirken kurumsal hedeflerimizin en tepesinde hep ülkemizi kalkındırmak ve insanlarımızın hayatlarına değer katmak yer aldı. İhlas Holding’in temellerini atan Yayın Grubumuz ise, hain darbe girişimi sırası ve sonrasında Türk halkının yanında durarak demokrasiden yana gösterdiği tavırla sektördeki saygın imajını pekiştirdi.

İhlas Holding olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin yarınları için yeni yatırımlar yapmaya, ülke menfaatlerine hizmet eden her hamleye var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Her biri bu bilinci taşıyan üstün nitelikli çalışanlarımıza ve destekleriyle gücümüze güç katan tüm paydaşlarımıza bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ahmet Mücahid Ören
Yönetim Kurulu Başkanı