TR   |   EN     

İmtiyazlı Paylar


İMTİYAZLAR:

Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu’nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.


ID : 1397747740187881, Güncelleme : 14.03.2016 16:51:43, Tıklanma : 13605
Paylaş :   |