TR   |   EN     

İhlas Madencilik


İhlas Madencilik’in ruhsatını aldığı maden sahaları; altın, metalik madenler, kömür ve endüstriyel ham maddeleri içermektedir.


İhlas Madencilik, elinde bulunan 64 sahadan 62’si için MİGEM’e işletme projesi vermiş, diğer iki sahanın ise işletme ruhsatını almıştır. Bu sahalarda faaliyete başlamak için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. İştiraklerinden MİR Maden işletmeciliği ve Enerji ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait iki adet sahanın ise hem işletme ruhsatını hem de işletme izinlerini almış bulunmaktadır. Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait sahalarda 563 bin ton %4,59 Pb (kurşun) ve %5,13 Zn (çinko) tenörlü görünür rezerv yer almaktadır. 

Rezerv tespiti MTA Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu tespit, 74 adet karotlu sondaj, yüzlerce yarma ve 3 bin civarında kimyasal analizin sonuçları ışığında yapılmıştır. İhlas Madencilik hisseleri, BIST İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmektedir. 

İhlas Madencilik, 2013 yılı içinde Salihli polimetal sahası için fizibilite çalışmalarını tamamlamış ve yatırım bütçesini çıkarmıştır. Buna bağlı olarak ruhsat sahası içinde bulunan ve özel mülkiyete ait olan 120 dönümlük arazi için 10 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır. İşletme izni için gerekli çalışmalar yapılmış, izin başvuruları gönderilmiş, sonuçları beklenilmektedir.

Yine 2013 yılı içinde, İhlas Madencilik’in iştiraki olan Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait İzmir ilinin Bayındır İlçesi’ne bağlı Sarıyurt köyü sınırıları içinde yer alan iki adet çinko kurşun işletme ruhsatlı sahası içindeki 500 ton/ay kapasiteli konsantre çinko+kurşun üretimi için fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve bütçesi çıkarılmıştır. Sahalar içinde rezerv arama ve artırma çalışmaları devam etmektedir. İşletme ruhsat bölgesinde bulunan ve kurşun minerali açısından zengin görülen 7 dönümlük şahsa ait arazi satın alınmıştır.

REZERV TESPİT ÇALIŞMALARI 
İhlas Madencilik, mevcut maden sahalarında rezerv tespiti çalışmalarına 2014 yılı içerisinde de devam etmiştir. 30 sahada jeofizik çalışma gerçekleştirilmiş, 37 saha için de işletme ruhsatı talebinde bulunulmuştur. Öncelikle Bayındır çinko-kurşun tesisinin kapasite artırma yatırımının ve Salihli’deki ruhsat alanındaki 

polimetal yatırımının hayata geçirilmesi ile ilgili ön hazırlıkların tamamlanması hedeflenmiştir. 2015 yılında ise, diğer sahalardaki rezerv tespit ve geliştirme çalışmalarına devam edilmesi ve bunlarla ilgili işletme izni müracaatlarının sonuçlarına göre yatırım projelerinin hazırlanması planlanmaktadır.


ID : 1397671316724591, Güncelleme : 10.08.2015 15:17:01, Tıklanma : 29681
Paylaş :   |