Salman Çiftçi

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)


1971 yılında Sivas’ta doğan Salman Çiftçi, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 1993’da mezun oldu. Özel sektörde muhtelif şirketlerde mali işler müdürü olarak görev yapmıştır. Halen KRP otoyol inşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesinde görev yapmaktadır.  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi unvanı ve Yeni TTK ve KOBİ UFRS ile ilgili sertifikaları sahibidir.