İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme

Daha önce İhlas Madencilik ünvanı altında faaliyet gösteren İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş., 14.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların da onaylaması sonucu faaliyet konusu değiştirilmiş olup yeni unvanı ve genişleyen faaliyet alanı ile çalışmalarını yürütmektedir.

Daha önce İhlas Madencilik ünvanı altında faaliyet gösteren İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş., madencilik sektöründe son yıllarda yaşanan büyük iş kazaları, uzun süren bürokratik işlemler, madencilik konusunda belirlenen politikaların uygulanmasındaki aksaklıklar, Maden Kanununun ve yönetmeliklerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, kalifiye eleman temin edilememesi, maden bölgelerindeki alt yapı eksiklikleri ve emtia piyasalarındaki dalgalı fiyat hareketleri nedeni ile sektörde istenen noktaya ulaşılamaması sonrasında 14.04.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların da onaylaması sonucu faaliyet konusu değiştirilmiş olup yeni unvanı ve genişleyen faaliyet alanı ile çalışmalarını yürütmektedir. Mevcut maden sahalarının ise bağlı ortaklıklarından Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret Ltd. Şti.ne devretme kararı alınmıştır.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’nin faaliyet konuları; Her türlü inşaat, taahhüt ve mühendislik, mimarlık hizmetleri ile her türlü resmi özel ve tüzel kişilere ait inşaat, inşaat onarım, restorasyon ve dekorasyon işleri yapmak, taahhütlere girişmek, ihalelere girmek ve almak, her türlü inşaat malzemelerinin, almak ve yapmak, inşaat alet ve malzemelerinin, edevatlarının üretimini yapmak, bunları üretecek tesisler kurmak, bütün bu işleri ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. Taşeronluk hizmetlerinde bulunmaktır.

Şirketimiz ayrıca her türlü zirai, sınai ve ticari ham, yarı mamul, mamul mal ve malzemelerin ihracat, ithalat, pazarlama ve üretiminin bizzat veya başka şirketler aracılığı ile yapmak veya yaptırmak ile enerji piyasası faaliyetlerinde de bulunabilir.

Hali hazırda, şirketimiz Gayrimenkul Proje Geliştirme faaliyetleri kapsamında, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi, 243 Ada 1-2 parsellerde kayıtlı yaklaşık 25.347 m2 yüzölçümlü arsalar üzerinde konut ve işyeri projelendirip inşa etmek üzere, arsa sahibi ile hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmış olan Bizim Evler Ardıçlı Ortak Girişimi’ne %10 oranında iştirak etmiştir. Geliştirecek olan bu proje kapsamında yaklaşık 270 adet bağımsız bölümün inşa edilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca 3 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi, Yakuplu 482 Ada 3 Parselde kayıtlı 31.309 m2 ve 484 Ada 12 parselde kayıtlı 30.396 m2 arsalar üzerinde, konut ve işyeri inşa edip, satış ve pazarlamasını yapmak üzere Arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi imzalanmış olan İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi’ne %10 oranında iştirak etmiştir. 2017 içerisinde inşaatına başlanması ve sözleşme imzalanmasından itibaren 40 ayda tamamlanması hedeflenen proje kapsamında, yaklaşık 1.200 daire ve 60 ticari ünitenin inşa edilmesi planlanmaktadır.

Daha öncesinde IHMAD işlem kodu ile BIST’te işlem gören şirketimiz ünvan değişikliği sonrasında 02/05/2017 tarihinden itibaren IHLGM kodu ile işlem görmektedir.

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’nin Ortaklık Yapısı

Adı / Ünvanı Pay Oranı % Pay Tutarı (TL)
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş. 16 12.725.001
İhlas Holding A.Ş. 9,75 7.755.019
Halka açık kısım 74,25 59.062.518
Toplam 100 79.542.538

 

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş’nin İştirakleri

Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Mir Maden İşletmeciliği Enerji ve Kimya Sn.Tic.Ltd.Şti Madencilik 7.700.000 6.292.000 TL 82 Bağlı Ortaklık
İhlas Marmara Evleri Ortak Girişimi İnşaat 1.000.000 100.000 TL 10 İştirak