İhlas Eğitim Kurumları

İhlas Eğitim Kurumları, İstanbul’un yoğun trafiğinden ve gürültüsünden uzakta; temiz, ferah bir ortama ve yemyeşil bir çevre düzenlemesine sahip kampüslerde yer almaktadır.

İhlas Holding’in toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmek amacıyla başlattığı diğer bir faaliyet alanı da eğitimdir. 1996 yılında kurulan İhlas Eğitim Kurumları, Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimde iyi bir model oluşturmak ve referans gösterilen eğitim kurumlarından biri olmak hedefiyle yola çıkmıştır.

İhlas Eğitim Kurumları; üç kampüs, 15 okul, 121 kişilik idari kadro ve 294 öğretmenden oluşan 415 çalışanıyla eğitim sektöründe 20 yıldır hizmet vermektedir.
İhlas Eğitim Kurumları, öğrencilerini sadece bir üst eğitim kurumuna hazırlamakla kalmayıp yetişkin bir birey olarak hayata atıldıklarında ihtiyaç duyabilecekleri becerilerin geliştirilmesi konusuna da büyük önem vermektedir. Kuruma bağlı okullarda eğitimin merkezine temel insani ve evrensel değerler yerleştirilerek geleceğe yön verecek nesillerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 2016 yılında, sağlıklı sosyal ve bedensel gelişimi de esas alacak şekilde 2.600’e yakın öğrencisine eğitim vermektedir.

İhlas Eğitim Kurumları’nın bünyesinde üç kampüste 15 okul bulunmaktadır.
Bahçelievler Kampüsü
• Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu
• Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu
• Özel İhlas Anadolu Lisesi
• Özel İhlas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri ve Radyo Televizyon)
• Özel İhlas Fen Lisesi

Marmara Evleri Kampüsü
• Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu
• Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu
• Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi
• Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi

Avcılar – Bizim Evler Kampüsü
• Özel İhlas Ana Okulu Bizim Evler 2
• Özel İhlas Ana Okulu Bizim Evler 3
• Özel İhlas Bizimevler İlkokulu
• Özel İhlas Mehmet Yoluç İlkokulu
• Özel İhlas Mehmet Yoluç Ortaokulu
• Özel İhlas Bizimevler 7 Anaokulu

Fiziki imkanlar
Açık ve kapalı alanlarla toplam 57.183 m2’lik bir alana sahip olan İhlas Eğitim Kurumları’na bağlı okullarda 190 adet derslik bulunmaktadır. Eğitim alanında; farklı ihtiyaçları karşılayacak genişlik ve kapsamda açık ve kapalı spor alanları, gösteri ve konferans salonları, bilgisayar, fen bilgisi, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilim ve teknoloji sınıfları, öykü odaları, interaktif derslikler, iş ve resim, ahşap, mutfak ve robotik atölyeleri, kütüphaneler ve yabancı dil eğitim odaları bulunmaktadır.

İstanbul’un merkezi konumlarında bulunan okullar; temiz, ferah bir ortama ve yemyeşil bir çevre düzenlemesine sahiptir. Eğitimler 18-24 kişilik sınıflarda yapılmaktadır. Okul binaları, modern eğitim sistemini destekleyecek şekilde özel donanımla inşa edilmiştir.

Teknolojik altyapı
İhlas Eğitim Kurumları; Google Suite for Education programı ile Google işletme sürümünü hem idari birimlere hem de öğrencilere ücretsiz olarak faydalandırmaktadır. Okulda üretilen dokümanlar uyum halinde ve belirli standartlara bağlı olarak çalışabilmeleri için bulut tabanlı bir çalışma platformu ile öğretmenlerin ortak kullanımına sunulmaktadır.

Tüm okullarda tablet destekli eğitim uygulamalarının sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için güçlü bir internet altyapısı kurulmuştur. Üç boyutlu eğitim için derslik ve laboratuvarlara yapılan teknolojik yatırımlar sayesinde, dersler etkileyici ve eğlenceli bir deneyime dönüşmektedir.

Ayrıca Office ürünleri haricindeki bütün Microsoft yazılımlarına yapılan özel anlaşma ile Microsoft Imagine kapsamında öğretmen, öğrenci ve yönetim kademesinde ücretsiz kullanım imkânı sağlamaktadır.

Eğitim Öğretim Faaliyetleri
Akademik çalışmaların koordinatörlük sistemiyle ve büyük bir titizlikle yürütüldüğü İhlas Eğitim Kurumları’nın 20 yıllık geçmişinde ulusal sınavlarda birçok İstanbul ve Türkiye derecesi vardır. Öğrencilerin herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duymadan ülke çapında yapılan ulusal sınavlarda başarılı olmaları ve üniversite hazırlık sınıflarını atlamak için yeterli olan yabancı dil düzeyine erişmeleri için tüm çalışmalar sistematik bir şekilde yürütülmektedir.

Akademik çalışmalar
İhlas Eğitim Kurumları’nda öğrencilere, resmi ders programlarının yanı sıra akademik destek programları, hafta sonu kursları, ders atölyeleri, birebir dersler, TEOG ve YGS/LYS için yoğunlaştırılmış destek programları, uluslararası sınavlara hazırlık çalışmaları, FCE ve TOEFL sertifika programları sunulmaktadır. Sınav hazırlığı için özel olarak tasarlanan çalışma programlarının yanında, sınav öncesinde düzenlenen yoğun çalışma kampları, üniversitelerde yapılan deneme sınavları, akşamları branş ve rehber öğretmenleri eşliğinde düzenlenen ders atölyeleriyle öğrencilere sınavlarda başarılı olmak için gereken tüm imkanlar sağlanmaktadır.

Yabancı dil eğitimi
İhlas Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin yabancı dili etkin biçimde kullanmalarını, çeşitli ortamlarda yazılı veya sözlü olarak kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade etmelerini sağlayacak bir eğitim programı uygulanmaktadır. “Dil eğitiminin birincil amacı iletişim kurabilmektir” ilkesini benimseyen yabancı dil bölümü öğretmenleri, derslerde öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirecek bir yaklaşım sergilemektedir.

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri
Bire bir eğitim modelinin sağlıklı bir şekilde uygulanması için gereken akademik performans takibi ve geri besleme dersleri için ihtiyaç analizi çalışmaları kurum bünyesinde oluşturulan Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından yapılmaktadır. Ölçme Değerlendirme faaliyetleriyle, İhlas Eğitim Kurumları bünyesindeki tüm öğrencilerin akademik gelişmişliğini izlemek, sonuçlara göre gerekirse öğretim planlamasında değişiklikler yapmak, aynı zamanda öğretilenin ve öğretenin kalitesini ölçmek amaçlanmaktadır. Birimde görev yapan ölçme değerlendirme uzmanları tüm süreçleri takip ederek detaylı raporlar hazırlamakta ve bu raporlar tüm eğitim personeliyle paylaşılmaktadır.

Ödevler için AR-GE birimi tarafından geliştirilen Ödev Yönetim Sistemi ile öğrencilere her ders sonunda veya haftalık olarak çoktan seçmeli sorular gönderilerek anlatılan konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlık olarak tespit eden teknolojik bir alt yapı kullanılmaktadır.

Rehberlik çalışmaları
Rehberlik çalışmalarında, karşılaşılan sorunların çözümünde hayatın her alanında kullanılabilecek stratejiler geliştirebilmek ve bunu başarmak için “Gelişimsel Rehberlik Modeli” uygulanmaktadır. Rehberlik öğretmenleri her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişim görevlerini başarı ile tamamlaması ve bir üst gelişim dönemine hazırlanması için bireysel destek sağlamaktadır. Öğrencilere hazır çözümler önermek yerine problem tespiti ve çözümünde farklı durumlara karşı donanım kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası projeler
İhlas Eğitim Kurumları’nda ulusal ve uluslararası projelere hazırlık çalışmaları için öğrenci ve öğretmenlerden oluşan takımlar kurulmaktadır. Belçika, Romanya, Hırvatistan ve Norveç ile birlikte geliştirilen Avrupa Birliği Erasmus+ projesi, öğrenci delegelerin belli ülkeleri temsil ettiği eğitsel bir simülasyon olan MUN (Model Birleşmiş Milletler) etkinliğine katılım, 2016 senesinde İstanbul ve Marmara Bölgesinde önemli dereceler alınan TÜBİTAK projeleri bu çalışmalardan birkaçı arasında yer almaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler
İhlas Eğitim Kurumları’nda sosyal ve sportif etkinlikler akademik gelişimin ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte, öğrenciler küçük yaştan itibaren kişisel ve takım sporları alanlarında desteklenerek bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Şimdiye kadar okçuluk, kürek, voleybol, judo, yüzme, güreş ve artistik buz pateni gibi dallarda, bireysel ve takım olarak birçok Türkiye ve Avrupa dereceleri alınmıştır. Bu çalışmalara katılan öğrencilerin sayısını artırmak ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için düzenli çalışmalar devam etmektedir.

Öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla tüm okullar yıllık olarak bir sosyal etkinlik takvimi oluşturup uygulamaktadır. Bu takvim il içi, yurt içi ve yurt dışı gezi, yarışma, şenlik ve fuar gibi farklı başlıklar altında oluşturulmaktadır.

Değerler eğitimi
İhlas Eğitim Kurumları 1996 yılında “Eğitim Gönüllere Dokunmaktır” sloganıyla yola çıkmış ve kurucusu Enver Ören Beyefendi’nin okulun kuruluş amacını açıklarken ifade ettiği “İyi insan yetiştirmek” düsturunu hep ön planda tutmuştur. Kendisine emanet edilen çocukları önce iyi, sonra başarılı bir insan olarak yetiştirmek için oluşturulan eğitim yaklaşımında değerler eğitiminin önemli bir yeri vardır. Daha önce düzenlenen değerler eğitimi temalı bir yarışmada Türkiye birincisi olan İhlas Eğitim Kurumu öğrencileri, bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görülmektedir.

Sosyal sorumluluk projeleri
İhlas Eğitim Kurumları bünyesinde öğrenciler tarafından kurulan Umut Ağacı Kulübü “Sen de Elini Uzat” projesi ile kurulduğu günden bugüne kadar dört okula proje düzenlemiş, beş okula kütüphane kurmuş ve farklı okulların kütüphanelerine katkıda bulunmuştur. Umut Ağacı kulübü ayrıca Sevimli Dostlarımız ismiyle hayvan barınaklarını ziyaret etmekte ve buralara da barınak yetkilileri tarafından belirtilen bazı ihtiyaç malzemelerini temin etmektedir. Ayrıca Gül Kardeşim projesiyle Umut Ağacı Kulübü yetim kardeşlerine yönelik bir piknik etkinliği düzenlenmiştir. Okul bünyesinde kurulan ve faaliyet gösteren TEMA kulübü de yılın belirli zamanlarında ağaç dikimi veya fidan şenliği gibi etkinliklere katılmakta, ayrıca okul bünyesinde çevre konusunda daha duyarlı nesiller yetiştirmek için farklı etkinlikler yapmaktadır.